Artikler

English version of Ravna's Barentsview pages English pages

Hjem
Bøker
Artikler
Bildebyrå
foto.ravna.no/
Forskning
Film
Foredrag
Utstilling
Bestilling
CV
Urfolk
Over tundra
Tilbud på klassikere om Russland

knapp.JPG (4232 bytes)
 

 

bullet Urfolk
blank.gif (67 bytes)
bullet Vitenskapelige publikasjoner
blank.gif (67 bytes)
bullet Friluftsliv
bullet

Artikler om urfolk

bullet Reindriftsfolkenes nasjonale idretter
blank.gif (67 bytes)
bullet Hos nentserne på Jamal: Reindrift i skyggen av en mektig gassindustri, trykt. i Reindriftsnytt nr. 2/97
blank.gif (67 bytes)
bullet En vandring gjennom nentsernes historie på skjebnestedet Pustozersk. trykt i Hammeren 6/97
blank.gif (67 bytes)
bullet Ennå drives reinflokkene ved Naryan Mar, trykt i Nordnorsk magasin nr. 2/91
blank.gif (67 bytes)
bullet Álbmot lahka Novaja Semlja - deaivvadeapmi nenetsaiguin Sámi aigi 9. Nr/ 1.04.91

Vitenskapelige publikasjoner
om jus og arealforvaltning

blank.gif (67 bytes)

bullet Vegframføring i reinbeiteland - med hovedvekt på verdsetting i erstatningsrettslig sammenheng, Hovedoppgave ved inst. For Jordskifte og arealplanlegging, Norges Landbrukshøgskole 1987
blank.gif (67 bytes)
bullet Om jordreform og jordlovgivning i Russland - med fokus på jordreformen i Arkhangelsk fylke i Kart og Plan 1996/s. 221-230 Universitetsforlaget.
bullet Om jordreformen i Arkhangelsk - Med vekt på jordlovgivning, skriftserie nr. 31, Inst. For rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø 1996 sammen med Maria Kotova.
blank.gif (67 bytes)
bullet Studiereiserapport fra Latvia; om landkadaster og jordreformarbeid i Latvia, i Kart og Plan 1995/s. 191- 194 Universitetsforlaget.

Artikler om jakt, fangst og fiske

PÅ SKOGSFUGLJAKT LANGS SUENJELFOLKETS GJENGRODDE STIER
blank.gif (67 bytes)

MED GARN PÅ ISDEKT VANN
blank.gif (67 bytes)

SNAREFANGEREN

Gratis nyhetsbrev

Din E-post adresse

Søkeskjema

.

Tips en bekjent om denne siden

  Ditt navn
  E-post adr. til mottaker
 

Back Hjem Next Øyvind Ravna
Norway

 +47 97 18 67 06