Barentsregionen

English version of Ravna's Barentsview pages English pages

Hjem
Tilbake
Bøker
Bildebyrå
foto.ravna.no/
Forskning
Film
Foredrag
Utstilling
Bestilling
CV
Urfolk
Over tundra
Tilbud på klassikere om Russland

knapp.JPG (4232 bytes)
 

 

bullet Barentsregionen
bullet Barentssamarbeidet
bullet Barentsregionen i tall

Barentsregionen

Barentsregionen består geografisk av de tre nordligste fylkene i Norge. de to nordligste länene i Sverige, de to nordligste länene i Finland og fylkene Murmansk og   Arkhangelsk oblast innbefattet Nenetsija, samt republikken Karelen i Russland. Innen Barentsregionen finnes det to urfolk, samene og nenetserne. Den samiske befolkningen utgjør omlag 50 - 60.000, hovedsakelig fordelt i Fenno-Skandia. I Barentsregionen finner vi nenetserne i Nenetsija eller Nenetsky autonomous okrug som området kalles på russisk, lengst øst i region. Her finnes de i et antall på knapt 6.500.

Barentsregionen har store naturressurser. Foruten Europas største villmarks- og barskogområder til lands og fiskeressurser til havs, så har den østlige delen av regionen et av verdens største olje- og gasdepoter, i størrelse på nivå med depotene i Norske havet.

Regionen har også store forekomster av mineraler slik som kopper, nikkel. jern o.a. Samtidig er tundraen og viddene i Barentsregionen noen av de største sammenhengende reinbeiteområdene i verden, med en høyt utviklet reindrift, både blant samene og nenetserne.

Storsamfunnets behov for mineraler og energi kan dermed bli en konkurrent for urfolkets tradisjonelle næring. 

Det er også andre mørke skygger som henger over regionen.

I Murmansk- og Arkhangelsk fylker finner en verdens største konsentrasjon av kjernevåpen og atomreaktorer, både operative og utrangerte

 

Deler av Murmansk fylke bærer også preg av en hensynsløs industriutbygging, slik en kan se det rundt industribyene Nikel, Zapoljarnyj og Montsjegorsk.

 or0332_small.jpg (3938 bytes)

b139_small.jpg (4912 bytes)

 

Barentssamarbeidet

Barentsregion-samarbeidet ble formalisert gjennom etableringen av Barentsregionen, eller The Barents Euro Arctic Region i Kirkenes den 11. januar 1993. Da møttes utenriksministrene i deltagerlandene for å signere en samarbeidsavtale, den såkalte Kirkeneserklæringen. Til stede var også representanter for Danmark, Island og EU.
Formålet med etableringen av dette arbeidet var å styrke det næringsmessige- og det kulturelle samarbeidet i regionen. Det finnes i dag en rekke regionale arbeidsgrupper innen for områdene kultur, rfolk, utdanning, landbruk, helse og miljø.

Barentsregionen i tall

 

Område Status Land inn-
byggere
%ur
-folk
areal
km²
innb.
/km²
adm.senter innb./
adm.sen
Lappland län Fin

202 000

 

99 000

2,04

Rovaniemi  
Oulu län Fin

446 000

61 500

7,25

Oulu
Finnmark fylke No

74 800

 

48 600

1,54

Vadsø

6 100

Nordland fylke No

239 100

36 000

6,64

Bodø

40 552

Troms fylke No

151 200

 

25 000

6,05

Tromsø

57 300

Arkhangelsk oblast Ru

1 548 000

410 000

3,78

Arkhangelsk

414 000

Karelija republikk. Ru

794 000

13¹

172 000

4,62

Petrozavodsk

279 000

Murmansk oblast Ru

1 092 000

>1

144 900

7,54

Murmansk

443 000

Nenetsija au.okrug Ru

51 000

12

176 700

0,29

Narjan-Mar

20 000

Norrbotten län Se

266 000

99 000

2,69

Luleå
  län Se

257 000

 

55 400

4,64

Umeå  
SUM

5 121 100

1 328 100

3,86

¹ Med urfolk menes her karelere (10%) og finner (3%).

Gratis nyhetsbrev

Din E-post adresse

Søkeskjema

.

Tips en bekjent om denne siden

  Ditt navn
  E-post adr. til mottaker
 

Back Hjem Tilbake Øyvind Ravna
Norway

 +47 97 18 67 06