Bokomtaler

English version of Ravna's Barentsview pages English pages

Hjem
Tilbake
Artikler
Bildebyrå
foto.ravna.no/
Forskning
Film
Foredrag
Utstilling
Bestilling
CV
Urfolk
Over tundra
Tilbud på klassikere om Russland

knapp.JPG (4232 bytes)
 

 

bullet Praktverk om Nordvest-Russland
bullet Bøker om natur på Nordkalotten
bullet Vandringer i grenselandet fra Tana til Tuloma
bullet Andre bokomtaler av I russisk Villmark
bullet Omtale av Rune Samuelsson
bullet Jaktartikkel fra Suenjel

 

Mitt russiske nord

Praktverk om Nordvest-Russland

Finn Bjørnar Hansen, Næring i Nord 1/97


Totalt gjør det boka til et praktverk - og hva gjelder store deler av innholdet også til noe av et standarverk for disse delene av Nordvest-Russland. For hvor finner vi ellers i vår voksende Barents-litteratur historiske og kulturelle skildringer fra byer, landsbyer og områder i vår umiddelbare nærhet som vi knapt har hørt om?

Det er et paradoks at vi først gjennom et slikt verk gjenoppdager områder som er nært knyttet til vår egen norske historie - og gjenfinner norske røtter i et område som har vært isolert i det meste av det siste århundret.1a.jpg (11806 bytes)

Den alminnelige norske kunnskap om Nordvest-Russland knytter seg helst til et fåtall byer på Kola, pluss Arkhangelsk og til nød Petrozavodsk i Karelen. Dernest har noen hørt om en og annen by eller landsby knyttet til Pomorhandelen - men deretter opphører langt på vei norsk kunnskap om Arkhangelsk oblast - en kunnskap knyttet til kysten rundt Kvitsjøen - mens vår kunnskap om fylkets innland knapt synes eksisterende.

Men i Ravnas bok blir vi tatt med til Novodvinsk, Onega, Kargopol, Sukhona, Vytsjegda, Pinega, Mezen, Petsjora, Ust-Usa og Pustozersk. For å nevne noen. 4a.jpg (7579 bytes)Vi lærer eldgammel kultur å kjenne sammen med storslagen natur - vellykket dandert med skildringer fra dagens problemfylte tilværelse for den jevne russer. Alt dette skildrer Ravna med sympati og innsikt på en svært levende måte - godt støttet av glimrende og svært omfattende billedmateriale. Likevel gir ikke boken noe glansbilde av denne delen av vårt nære naboland. Tvert i mot er det mange kritiske observasjoner i boken - uten at den rokker ved en grunntone av ekte kjærlighet til både land, kulturer og folkeslag.10a.jpg (11011 bytes)

Vi møter også et politisk og økonomisk landskap som i utvikling ligger mange ti-år etter vår. Bilder og tekst gir oss assosiasjoner fra førkrigs-Norge - ikke minst hva gjelder den manglende trafikale infrastrukturen - og vi møter et folk som med trass innretter seg etter en ny og vanskelig virkelighet . i et område med enorme rikdommer. Men det er ikke et folk i tungsinn Ravna møter - men snarere ett som møter ham med vennlighet og gjestfrihet - slik de også en gang så tillitsfullt møtte våre forfedre - og ble belønnet med sverd og ran. Det er ingen grunn til å idyllisere fortidens samkvem i disse områdene.

Boken avsluttes med det obligatoriske spørsmålet om Russlands fremtidige vei - som forfatteren selv søker å besvare med uttrykk for en viss betinget optimisme. I likhet med denne anmelderen finner Ravna ikke liten fortrøstning i utfallet av presidentvalget som gav et klart flertall for en fortsatt reformpolitikk.2a.jpg (13151 bytes)

Alle innser at landet står ovenfor en flere ti-års oppgave med å gjenoppbygge landet - og at snuoperasjonen til markedsøkonomi og demokrati har krevd mer av den enkelte russer enn de fleste er i stand til å forestille seg. Deres materielle situasjon har forverret seg dramatisk gjennom de siste fem-seks år - og deres sosiale sikkerhetsnett er underveis blitt borte. 6a.jpg (11893 bytes)Samtidig er sentrale deler av helsestell og undervisningssektor kraftig rammet kvalitetsmessig. Under slike forhold er det en nesten utrolig seier for hele det russiske folk at det velger fortsatt utrygghet og savn fremfor trygghet og kanskje ny undertrykkelse. Derfor er Ravnas bok en nyttig påminnelse om at det kanskje materielt sett står dårlig til i det russiske nord - men det er forbigående for rikdommer finnes - ikke bare i form av naturrikdommer men også i historiske og kulturelle verdier som kan danne en trygg basis for den fremtid de må skape selv. Det er såvidt ingen fattig nabo Ravna har besøkt - men et rikt fremtidsland med enorme problemer og like enorme utviklingsmuligheter. For mer enn hundre år siden var også nordmenn med i utviklingen av Arkhangelsks naturressurser - og det burde vi være også nå - bare vi makter å tråkke opp gamle fotspor med den fornødne ydmykhet og respekt for en gammel nabo som akkurat nå trenger vår hjelp og støtte. 3a.jpg (14483 bytes)Boken, Mitt Russiske Nord har blitt en vellykket blanding av fortid og nåtid, rikt illustrert og påkostet. Den er dyr - men den er verdt prisen. Det er ikke alltid vi kan si det om billedverker fra vår eksotiske nabo - men denne gangen gjør vi det uten forbehold. Les selv.

5a.jpg (12083 bytes)

Nå kan du bestillet et signert eksemplar av boken, med en personlig hilsen direkte fra forfatteren.
Øyvind Ravnas bøker er ypperlige gaver

Hans Kristian Eriksen i Nordnorsk MAGASIN Nr. 2-1998:

Øyvind Ravna

med bøker om natur på Nordkalotten

I de få åra etter at Russland braut ut av isolasjonen har vi fått en rekke bøker fra nordområdene østpå. Mange forskere, journalister og forfattere gikk og venta på at dette enorme landet skulle åpnes. Og det er på få år blitt en hel litteratur fra Kola, Arkhangelsk og lenger øst og sør i Russland.

Øyvind Ravna

er en skribent som har vist stor interesse for natur, folk og kultur i landet øst for Pasvik. Han er til daglig jordskiftedommer i Finnmark. Ravna kom tidlig med reportasjer her i Magasinet fra russisk natur og møte med folk i det nye åpne Russland, og allerede i 1992 1994 - red.anm. gav han ut sin første bok derfra. I russisk villmark heter den og har undertittelen Fra Tuloma til Narjan-Mar. Tuloma er den store elva som renner ut i Kolafjorden vest for Murmansk. Narjan Mar er «hovedstad» i nenets-området langt øst i Arkhangelsk fylke. I boka forteller han om naturopplevelser, om jakt og fiske og ferder i naturen til alle årstider. Men han beretter også om møte med reindriftsfolket omkring Narjan Mar, nenetserne. Boka er full av gode bilder.

I boka Mitt russiske nord fra 1996 forteller han om folk og forhold i Nordvest-Russland som bare få har hatt muligheter til å se. Blant annet skriver han inngående om nenetserne - som noen har «funnet» som et ukjent folk - lenge etter at Øyvind Ravna fortalte om dem. Likeså beretter han om Komi-folket i denne boka. Den er herved anbefalt.

Vandringer i grenselandet
fra Tana til Tuloma

Sist høst gav Øyvind Ravna ut sin fjerde bok om natur i nord. Vandringer i grenselandet - fra Tana til Tuloma er tittelen.

Denne gangen er det ikke bare russisk natur han beskriver, men også sider ved Nordkalott-naturen på norsk område. Tana der han er født og vokst opp, har selvfølgelig fått sin plass, men egentlig nokså beskjedent med tanke på hva den må ha betydd fra barndommen av. Her er f.eks. beretninga om krykjefjellet i Ekkerøy. I den sammenheng kan vi kanskje korrigere et ord: Krykkje kalles småmåse skriver han. Det er ikke rett. Småmåse er en annen art. Krykkja er krykkja. Men det er jo en bagatell.

Videre beretter Ravna om Käpälä-fisket i Neiden, om fjellrypejakt og isfiske. Det er nesten utrolig for et vidt spektrum av natur den unge Øyvind Ravna har greid å få med seg. I denne boka gir han oss også et bilde av bjørnejegeren Hermann Sotkajärvi. Fra russisk område liker eg best det han skriver fra ei ferd inn i Suenjel-folkets gamle land. Vi trykker et kapittel derfra i dette Magasinet. Men også hans møte med Fiskerhalvøya er et interessant kapittel. Denne delen av Russland har vi fortalt mye om tidligere i Magasinet.

Ravna skriver stadig bedre. Det er klart at han er blitt en rutinert skribent, og naturstoffet fra Russland er stort sett godt skildret og framstilt. Men han er bedre som naturfotograf. Det er god grunn for naturfolk å glede seg til nye bøker fra Øyvind Ravna.

Alle bøkene til Øyvind Ravna er gitt ut av Landbruksforlaget.

Andre bokomtaler av I russisk Villmark

I russisk villmark - Fra Tuloma til Narjan Mar

129.jpg (32878 bytes)«Ravna er både en god fotograf og en god observatør av mer enn plettfri natur. Han skildrer menneskene han møter med humør og ekte sympati. Han er også nøktern i sin skildring av de mindre behagelige sidene ved møter med det russiske samfunnet. Han verken fortier dem eller blåser dem opp til unaturlige størrelser - slik vestlige medier alt for ofte henfaller til.

Finn Bjørnar Hansen i Barents Perspektiv

«Endelig en forfatter fra vest som har en annen historie å fortelle enn den evindelige om all forurensning, korrupsjon og politisk kaos»

Presseattasjé Zelenov ved den russiske ambassade til Dagbladet.

«For undertegnede var boka en opplevelse som gav mersmak. Både til å selv besøke denne utrolig varierte og rike del av verden, men også til å lese mer av Øyvind Ravna».

Terningkast fem

Espen Farstad i Jakt og fiske

Omtale av Rune Samuelsson

115.jpg (9929 bytes)Ravnas bok om skogsfugljakt med skällande fågelhund er en mycket välkomponerat och informativ. För varje mindre väl bevandrad i ämnet kommer boken att bli en rik glädjekälla.

På ett föredömligt sätt värnar boken om det gamla nordliga jaktkulturarvet - taigajaktkulturen. Och ju mindre beroande dagens jägare blir av bytet, dess mera kommer jakttraditionen att betyda. Det är den som skall ge jakten en inneboende glädje och dess verkliga mening.

Vi nordbor har länge nog förträngt vår egen jaktkultur till förmån för den kontinentalt-anglosachsiska. Det borde vara hög tid att återgå til egna.

Ravna beskriver den praktiske skogsfågeljakten på ett fördömligt sett och med passande svårighetsgrad. Presentationen av de skällande fågelhundarne och laikorna är mycket klar och opplysande. Sammen gäller kapitlen om skogsfågeln, vapen och jakten. Boken är en guldgruva för den som vill bli en jägare med skällande fågelhund.

Rune B. Samuelsson
Forfatter og skogsfugljeger

Nå kan du bestillet et signert eksemplar av boken, med en personlig hilsen direkte fra forfatteren.
Øyvind Ravnas bøker er ypperlige gaver

Gratis nyhetsbrev

Din E-post adresse

Søkeskjema

.

Tips en bekjent om denne siden

  Ditt navn
  E-post adr. til mottaker
 

Back Hjem Tilbake Øyvind Ravna
Norway

 +47 97 18 67 06