Bokomtale: Kampen om Tundraen

English version of Ravna's Barentsview pages English pages

Hjem
Tilbake
Bøker
Artikler
Bildebyrå
foto.ravna.no/
Forskning
Film
Foredrag
Utstilling
Bestilling
CV
Urfolk
Over tundra
Tilbud på klassikere om Russland

knapp.JPG (4232 bytes)
 

 

Kampen om Tundraen

Tuesday 4th of February 2003

A Rich Book on Nenets History

The productive, engaging and well-writing Sami author and judge on severance cases, Øyvind Ravna, has earlier published several richly illustrated books from northern and north-western Russia, on such topics as environmental and indigenous problems, hunting and fishing experiences or just travel notes, reaching from Sami and other areas on Kola peninsula in the west to Nenets Okrug, Yamal and khanty and forest nenets´ areas in the east.
With Kampen om tundraen: Nenetserne og deres historie [The fight for the tundra: Nenets and their history], publication no. 4/2002 from Nordic Sami Institute in Kautokeino, Ravna has again published an interesting and very readable book in paperback, with black and white illustrations and lots of references for further reading.
In 160 pages, through a sharp and perspicuous language, the readers learn the rough history of the Nenets people, ending with modern problems and politics – including a discussion on the thriving oil business, the fight for political autonomy and the establishments of private reindeer herding in the 1990´s, of which Ravna has well knowledge through his Nenets wife and helper with the book, Zoia Vylka Ravna. She is from the area of the newly privatized `Jerv´ reindeer herding community in Nenets Okrug.

The scope and span in time is enormous. Although Ravna presents a lot of names, events and places not known for common readers, which sometimes threaten to give the presentation a somewhat chaotic, too broad form, his enjoyable language and well structured text tie the book together, close to a well composed novel that one can easily read from start to end. Also, his clearly stated engagement on behalf of the Nenets through their historical struggles gives the reader few opportunities to break loose. The firm attitude of the author that could have made the book pathetic, instead makes his presentation dramatic and engaging, and easily read.

Summaries are in English, Sami and Russian.

//Hans-Ole Tverfjell
Copyright © N66.cc (Culture connections) 2003 All rights reserved

 

Kampen om tundraen. Nenetserne og deres historie.
Sámi Instituhtta. Diedut 4/2002Kampen om tundraen är skrivet av cand. agric Öyvind Ravna. Det berättar om Nenetserne og deres historie, och är så pass kraftig kost att mycket av det vi läser om samernas kamp kan betraktas som rena underhållningen. Här rör det sig om den ryska koloniseringen av nordområdena, först under olika tsarer, därefter Revolutionen under sovjetmyndigheterna.
Ravna har i tidligare böcker dokumenterat sitt intresse för urfolken i Ryssland. Nenetsernas historia handler både om schamanism, erövringen av Sibirien, kristnadet, kollektiviseringe, krig och det hoppet som tändes i och med upplösningen av sovjetimperiet. Ravnas styrka är förmågean till popularisering och bredd. Men i motsats till vetenskapsmän som ”upptäcker” frãmmande folkslag, har Ravna kommit i kontakt med nenetserna inifrån. Hans hustru är nenets.
Medan samerna konsekvent har fört en icke-våldslinje, blev nenetserna inblandade i Det stora fosterlandskriget efter Hitlers angrep på Sovjetunionen den 22 juni 1941. Fram till 1939 hade de varit frikallade från militärtjänst, men nu förstod den sovjetiska generalstaben att de var lämpade att slåss i Arktis. Dessutom var renen viktig, både som mat och transportmedel. Den 22. november 1941 sändes mobiliseringsorder ut, 1200 män och 6000 renar rekvirerades till Litsa-fronten. Enligt Ludmila Khomitsj gjorde de rätt för sig i kriget, ”med succé utnyttjade de sin erfarenhet som vägvisare, skyttar och skiflöpare.(...) Hundratals nenetsiska soldater dekorerades med ordnar och medaljer för heroism og tapperhet.”
Manga nenetsare såg likevel inte på krigsinsatsen som en heroisk plikt, utan som ett sannolikt övergrep från rysk sida efter tvångskollektiviseringen på 1930-tallet. Sovetofficerarna behandlade inte alltid urfolket i kriget med respekt.
Det store fosterlandskriget hade också sin regionala variant, den s.k. Mandalada-striden mellan nenetser och Röda armén. Den startade våren 1943. En del renskötare bröt sig ut ur kollektiven, och samlade sig till strid i Uralfjällen. Myndighetarna försökte sig inte på förhandlingar, utan sände en specialavdeling från NKVD med automatvapen mot norr för att tillintetgöra ”banden”. Mandalada uppfattas av ryssarna som ”krigshandling”, men på nenetsiska betyder det ”folkanhoping”. Nenetserna hade redan förlorat folk på Litsa-fronten, nu ville de sätta stopp för övergreppen. De hade tvingats avstå mycket av renarna utan kompensation, och svälten samlar alltid människor.
Myndighetarna i Moskva och Arkhangelsk mobliserade. Överste Zemzjulins styrkor försökte i juni nedkämpa ”banditerna”, men de behärskade fjället. Då ändrade NKVD strategi, och tog de nenetsiska kvinnorna som gisslan. Om inte de gav sig, skulle kvinnorna bli avrättade och antagligen våldtagne för så skede. 36 män gav upp mot övermakten, och därefter blev de straffade för att vara ”fiender till Sovjetstaten”. En mäng sådana ”fiender” har på 1990-tallet rehabiliterats post-mortem, men då nenetsernas orgaisation Jasavej i 1998 ansökta om det samma, avslogs det ”med hänvisning till att de var kriminella.” (s. 125)
Öyvind Ravnas bidrag understryker hur lång väg urfolken i nord har innan de kan uppnå lika värde.
Serien fra SI (Sami Instituhtta) representerar akademiska framsteg gjenom att vi nu får dokumentation och debatt om vår gemensamma forntid i nord. År 2003 skall Barentssamarbetet markeras, och då kan det vara en bra anledning till att fråga: Var är urfolkens plats i samarbetet? Vad är gjort? Vad kommer de viktigste uppgifterna att vara de kommande tio åren?

John Gustavsen
Samefolket 1/03
Sverige

 

 

Nå kan du bestillet et signert eksemplar av boken, med en personlig hilsen direkte fra forfatteren.
Øyvind Ravnas bøker er ypperlige gaver

Gratis nyhetsbrev

Din E-post adresse

Søkeskjema

.

Tips en bekjent om denne siden

  Ditt navn
  E-post adr. til mottaker
 

Hjem Tilbake Øyvind Ravna
Norway

 +47 97 18 67 06