CV

English version of Ravna's Barentsview pages English pages

Hjem
Bøker
Artikler
Bildebyrå
foto.ravna.no/
Forskning
Film
Foredrag
Utstilling
Bestilling
CV
Urfolk
Over tundra
Tilbud på klassikere om Russland

knapp.JPG (4232 bytes)
 

 

186b-Oyvind.JPG (12882 bytes)Curriculum Vitae

bullet

Øyvind Ravna
blank.gif (67 bytes)

bullet

Utdannelse
blank.gif (67 bytes)

bullet

Yrkespraksis
blank.gif (67 bytes)

bullet

Publikasjoner

bullet

Bokutgivelser

bullet

Vitenskapelige rapporter

bullet

Dokumentarartikler

Øyvind Ravna er fotograf og forfatter med medlemskap i Norges Faglitterære forfatter- og oversetterforening. Han er født 10.04.1961 i Vadsø og er oppvokst i Tana kommune i Finnmark. Han har gitt ut fire illusterte dokumentarbøker. Den mest omfattende er Mitt russiske nord som kom ut høsten 1996. Det er en dokumentarbok på 224 sider som tar for seg kultur, geografi, næringsliv og mennesker i det russiske nordområdet. Boka er utgitt på Landbruksforlaget.

Ravna er ikke bare forfatter og fotograf. I tillegg til hans forfatterskap, arbeider han som jordskiftedommer ved Finnmark jordskifterett. Han er utdannet jordskiftekandidat/cand. agric fra Norges Landbrukshøgskole (1987) og har også Jur. Grunnfag fra Universitetet i Tromsø (1989).

19.jpg (37533 bytes)Av annen erfaring kan nevnes et halvårig studie- og undervisningsopphold ved Pomoruniversitetet i Arkhangelsk, Juridisk fakultet. Under oppholdet ble deler av tiden brukt på en studie av russisk jordreform og privatiseringsprosess. Dette arbeidet har resultert i publikasjonen Om jordreformen i Arkhangelsk - med vekt på jordlovgivning, UiT., inst for rettsvitenskap (1996). Oppholdet ble også nyttet til omfattende reisevirksomhet, og han tilbrakte bl.a. tid ute på tundraen sammen med nentserne noe en kan lese om i Mitt russiske nord. I tillegg til det skriftlige arbeidet med bøker, har Ravna også lagt stor vekt egen fotografisk dokumentasjon. Se Barentsfotoarkiv
Fotoene kan også sees på fotoutstillingen Nentsere - et urfolk i det russiske nord.

Utdannelse

bullet

Norges Landbrukshøgskole, studieretning jordskifte (1987)
blank.gif (67 bytes)

bullet

Juridisk grunnfag, Universitet i Tromsø (1989)
blank.gif (67 bytes)

bullet

Agronomkurs ved Finnmark Landbruksskole (1983)
blank.gif (67 bytes)

bullet

Morten Krogvold, Workshop/fotokurs tinn I (1997)

Yrkespraksis

bullet

Fylkesjordskiftekontoret i Finnmark:

bullet

Jordskiftelandmåler, 5.86 - 8.86

bullet Avdelingsingeniør, Jordskiftedommer og fylkesjordskiftesjef 4.88
bullet Faglitterært forfatterskap: (fagområde generell litteratur, med vekt på russisk kultur) Se også under publikasjoner
blank.gif (67 bytes)
bullet

Arctic Hunting & Fishing AS: Turoperatør, reiseleder i Norge og Russland, styreformann
blank.gif (67 bytes)

bullet

Arkhangelsk Statlige Pomoruniversitet:

bullet Forelesninger ved Juridisk fakultet (1995)
bullet Studier i jordlovgivning og jordreform (1995)

Publikasjoner

186cx-arcticHunting.JPG (27608 bytes)Bokutgivelser

bullet I russisk villmark (1994)
bullet Skogsfugljakt med skjellende hund (1995)
bullet Mitt russiske nord (1996)
bullet Vandringer i Grenselandet (1997)

Med unntakt av Skogsfugljakt er de øvrige gjennomillustert i stort format med forfatterens fotografier. Samtlige utgitt på Landbruksforlaget.

Vitenskapelige rapporter

bullet Vegframføring i reinbeiteland - med hovedvekt på verdsetting i erstatningsrettslig sammenheng, Hovedoppgave ved inst. For Jordskifte og arealplanlegging, Norges Landbrukshøgskole 1987
blank.gif (67 bytes)
bullet Om jordreformen i Arkhangelsk - Med vekt på jordlovgivning, skriftserie nr. 31, Inst. For rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø 1996 sammen med Maria Kotova.
blank.gif (67 bytes)
bullet Om jordreform og jordlovgivning i Russland - med fokus på jordreformen i Arkhangelsk fylke, i Kart og Plan 1996/s. 221-230 Universitetsforlaget.
blank.gif (67 bytes)
bullet Studiereiserapport fra Latvia; om landkadaster og jordreformarbeid i Latvia, i Kart og Plan 1995/s. 191- 194 Universitetsforlaget.

ATT00018.jpg (76103 bytes)Dokumentarartikler

En rekke artikler er publisert i tidsskriftene Nordnorsk Magasin, Barentsperspektiv, Hammaren, Vi Menn og Reindriftsnytt siden 1991. Av særlig interesse kan være:

bullet Ennå drives reinflokkene ved Naryan Mar Nordnorsk magasin nr. 2/91
bullet Álbmot lahka Novaja Semlja - deaivvadeapmi nenetsaiguin Sámi aigi 9. Nr/ 1.04.91
bullet Hos nentserne på Jamal: Reindrift i skyggen av en mektig gassindustri Reindriftsnytt nr. 2/97
bullet En vandring gjennom nentsernes historie/Nentsenes Woonded Knee Hammeren 6/97
bullet

ATT00015.jpg (29426 bytes)

Gratis nyhetsbrev

Din E-post adresse

Søkeskjema

.

Tips en bekjent om denne siden

  Ditt navn
  E-post adr. til mottaker
 

Back Hjem Next Øyvind Ravna
Norway

 +47 97 18 67 06