Foredrag

English version of Ravna's Barentsview pages English pages

Hjem
Bøker
Artikler
Bildebyrå
foto.ravna.no/
Forskning
Film
Foredrag
Utstilling
Bestilling
CV
Urfolk
Over tundra
Tilbud på klassikere om Russland

knapp.JPG (4232 bytes)
 

 

bullet Lysbildeprogram
  1. Tusen kilometer over tundra
  2. Det ukjente russiske nord
  3. Urfolk og reindrift i det russiske nord
  4. Nenetserne - et urfolk i det russiske nord
  5. Vandringer i grenseland
bullet Om foredragene
bullet Varighet
bullet Målgruppe
bullet Andre
bullet Pris

ATT00015.jpg (29426 bytes)Lysbildeprogram

Øyvind Ravna har for tiden disse fire lysbildefordrag som kan vises på kort varsel:

1. Det ukjente russiske nord

Langt unna Russlands storbyer, men innenfor det samme landets grenser, finner vi en annet verden. En inntil nylig lukket verden blant mektige elver, dype skoger og bølgende tundra - en verden med gamle handelssteder, en rik kultur og interessante mennesker. Dette landet, det russisk-europeiske nord, er for mange en ukjent verden, og er i likhet med Sibir omspunnet av myter. Dette til tross for at folket her har vært våre naboer og handelspartnere helt siden håløygingene besøkte Bjarmeland for omlag 1000 år siden.

7a.jpg (8814 bytes)I dette lysbildeforedraget tar forfatteren og fotografen Øyvind Ravna oss med til denne ukjente verdenen. Vi blir tatt med til Dvinas bredde, som ble besøkt av norske vikinger for over tusen år siden, til pomorbyen Arkhangelsk, til sagbruksbyen Onega, som ved århundreskiftet var som en norsk utpost å regne, og til Kargopol, som fortsatt bærer Russlands middelalderansikt. Her møter vi også restene etter bolsjevikenes røde terror. Det gjør vi også på kloster Solovki. Vi besøker Solvytsjegodsk, hvor Stalin tilbrakte år i forvisning mens han la planer for Russlands nye samfunn. Ved Petsjora og Izjma treffer vi komiene, og på tundraen reindriftsfolket nentserne.

1a.jpg (11806 bytes)Fokus vil være rettet mot de mange ukjente byene, historien, legendene, handelslivet og den russiske folkloren som har overlevd kommunismen i det avsides nord.

Foredraget illustreres av lysbilder som både fanger øyeblikkets dramatikk og Russlands tidløse virkelighet, og det tegner et gripende bilde av et land med en begivenhetsrik fortid, en turbulent nåtid og en spenningsfylt framtid.

_r0229.jpg (44670 bytes)2. Urfolk og reindrift i det russiske nord

Russland har 27 små nasjoner eller urfolk som holder til i nordområdet. Dette er urfolk som i stor grad lever som deres forfedre har gjort tross alle omveltningene og skifte i maktstrukturer i Russland i dette århundret.

Av disse 27 små nasjonene finner vi to i det russisk-europeiske nord. Det er samene og nentserne som har sine kjerneområder henholdsvis på Kolahalvøya og i området mellom Kvitsjøen og Ural.

Et annet av de opprinnelige folkeslagene i grenselandet mellom taiga og tundra, er komiene, eller zyrjenere som de tidligere ble kalt. I kraft av å utgjøre ca. 250.000 personer så blir de ikke regnet med til de små nasjonene. Men også deler av komiene lever av reindrift, enten i Komi-republikken, i Nenetsk eller på Kola.

Foredragsholderen har tilbrakt uker på tundraen sammen med nentsere, samer og komier. Programmet vil ta for seg deres situasjon i det "nye" Russland, deres næringsveger, demografi, kultur og folklore.

03.jpg (29928 bytes)3. Nenetserne - et urfolk i det russiske nord

Programmet bygger på program 2, men konsenterer seg helt om nentserne, et av de mest fascinerende urfolkene i det russiske nord, som utgjør omlag 35.000 personer og holder til både i den europeiske delen av Russland og i Sibir.

Nentserne gikk tidligere inn under fellesbetegnelsen Samojeder og har en lang og dramatisk historie. Vårt eget urfolk, samene, var aldri i noen krigssituasjon med de norske kolonistene. For nentserne var det annerledes. Det stolte tundrafolket aksepterte ikke at deres land ble lagt under en fremmed statsmakt som friområde for grådige handelsmenn. Strømmen av prester, munker og lykkejegere som kom i kjølvannet av den russiske kolonisasjonen, skapte konflikter. Verdifull pelsvare, kjøtt og skinn ble byttet mot brennevin, billige tekstiler og isenkram, samtidig som nentsernes gudebilder ble knust og tsarens skatteinnkrevere nådeløst inndrev sin tributt.09.jpg (31729 bytes)

Fra denne tiden ble det skapt myter og legender om nentserne som ofte likner på mytene om den amerikanske indianeren. Det ble sagt at leirstedene deres som en kunne se på lang avstand, var som forsvunnet i jorda når en kom nærmere. Det ble også sagt at nentserne holdt fester med rått kjøtt, at de var så krigerske at de drepte både hverandre og fremmede. Kniver kunne ikke stoppe dem, og kuler prellet av som om de var skutt mot stein. I følge mytene dyrket de også steiner og gudebilder av tre, de holdt sermonier ledet av trollmenn i transe, og den hellige Kristus betraktet de som djevelens ledsager.

Området fra Kvitsjøen og Kanin-halvøya i vest til Jeniseijs utløp i øst er deres områder. Reindrift er fortsatt en viktig næringsveg. En reindrift som i dag er truet av olje- og gassutvinning og andre økonomiske interesser i en Russland i omveltning.

ATT00016.jpg (61113 bytes)4. Vandringer i grenseland

I dette lysbildekåseriet tar Øyvind Ravna oss med til det mektige, ville og for mange ukjente grenselandet mellom Norge og Russland, fra Tana i vest til Tulomas ødemarker i Øst. Et område full av kontraster. Ikke bare skapt av naturen, men også av hensynsløs industri og den kalde krigens rustningskappløp. Tidligere var dette området et fellesområde for Norge, Finland og Russland, noe som ennå avspeiles i dets flerkulturelle forankring. 186cx-arcticHunting.JPG (27608 bytes)

Tilhørene vil bli tatt med til grenselandets natur, til elver og jaktmarker, eller til dets historie og kultur, i møte med tidløse skikkelser eller eldgamle legender. Livsnerven i grenselandet har gjennom alle tider vært elvene. Vi starter derfor ved samelandets flod, Deatnu. Her tar vi del i livet langs elva i de hektiske junidagene da vinter blir til sommer, vi møter laksefiskeren som har røktet garnene sine i en mannsalder, og vi er til stede når en rekordlaks av nyere dato blir kleppet.

Deretter beveger vi oss østover. Blant annet til Neiden for å ta del i det urgamle Käpäläfisket, for deretter å fortsette til den spennende Jakobselva ved Russlands grense. I Pasvik går vi på spor etter bjørn sammen med jegeren Herman Sotkajevri.

Høsten blir tilbrakt i rypeliene, eller i grensetraktene mot Finland, hvor vi skal være med på elgjakt. Før vi forlater vår side av grensa blir vi med en snarefanger en vinterdag og vi trekker garn under isen. Vi rekker også innom bergflåene i måseggtiden.186e-laks.JPG (37446 bytes)

Der etter må leserne ta tak og holde seg fast. På den andre siden av Pasvikelva, ligger det en by fire ganger større enn Finnmarks største. En by hvor en må legge til side de norske oppfatningene av tid, effektivitet, væremåte og omgangstone. Byen heter Nikel. Når en står der en stille kveld med industrirøyken i halsen og skuer over på de funklende lysene fra de velholdte gårdene i Pasvik, bare et 10-talls kilometre unna, kan en virkelig ta og føle på kontrastene. Vi forlater Nikels forurensning og drar vi inn i en villmark mer øde enn området en kan finne vest for grensa. For å møte glimrende lakseelver og vidstrakte jaktmarker. Vi prøver laksebettet i Petsja, en god elv sørvest av Murmansk. Vi blir tatt med på toppjakt etter tiur vinterstid, og jakt med treskjeller i Lottas dype skoger.

Men det er ikke bare jakt- og fiske vi skal ta del i i det russiske grenselandet. Dette myteomspunnede landet er full av legender og fortellinger. Noen fra nyere tid, andre eldre. Vi støter vi på boplassene til Suenjelfolket, vi blir "kjent" med en ung partisan-kvinne, og vi besøker Fiskerhalvøya, et monument over den kalde krigen. Vi får også høre om eldre legendefigurer, slik som Anika og Trifon, før reisen ender opp hos Moder Vaarlamija, som nå bygger opp en kirke på ruinene av det gamle Petsjengaklosteret.b42-reinhav.JPG (44227 bytes)

Programmet er en vandring gjennom et land med kontraster. Med natur en vil trykke til sitt hjerte, men også gjennom landskap som kan få en til å gråte. Et land med legender og myter og spennende opplevelser. For sportsfisker, jegere og padlere et fristed. For de som søker en annerledes kultur, spennende mennesker og nye opplevelser, en egen verden.

Om foredragene

Varighet
Foredragene vil vare 60 - 90 minutter, men kan tilpasses en skoletime. Det kan settes av tid til spørsmål.

Målgruppe
Skoler: Ungdomsskoler/Videregående skoler/Folkehøyskoler/ høyskoler/universitet.

b66a-alta.JPG (52664 bytes)Andre
Russlandsinteresserte mennesker, reiselystne, kulturinteresserte.

Program nr. 2 og 3 er også tenkt rettet mot miljøer med interesse for urbefolkningsproblematikk og reindrift

Program nr. 4. vil også passe for Jeger- og fiskerforeninger, Turlag etc.b62.JPG (60403 bytes)

Pris
Kr. 1800,- 20 % rabatt ved bestilling av to eller flere foredrag samtidig.

 

 


Tusen kilometer over tundra - Fra Arkhangelsk til Narjan-Mar

Les mer om turen her

Lysbildeforedrag basert på en ekspedisjon gjennomført våren 1999. Den starter i Arkhangelsk og ender opp i Narjan-Mar, "hovedstaden" i Nenetsija. Under vegs besøker vi landsbyer hvor russisk pomorkultur og nenetsisk reindriftskultur møtes. Vi kjører over tundra og åpne vidder, men også elvedaler og dype skoger og passerer rituelle offersteder en knapt vet at finnes. Vi prater med folk i landsbyene som ikke har det lett i det nye Russland, men likevel aldri avstår fra å dele sin middag eller lunsj med de reisende. 
Det mest interessante er likevel besøket hos reindriftsfolket i Kanin-siidaen som nå har gått over fra kollektiv til privat reindrift. Dette foredraget vil være klart høsten 1999 og er satt sammen av bilder av høy kvalitet samt interessante beretninger fra områder langt unna allfarveg.

Gratis nyhetsbrev

Din E-post adresse

Søkeskjema

.

Tips en bekjent om denne siden

  Ditt navn
  E-post adr. til mottaker

 

Back Hjem Next Øyvind Ravna
Norway

 +47 97 18 67 06