Nas. idrett

English version of Ravna's Barentsview pages English pages

Hjem
Tilbake
Bøker
Artikler
Bildebyrå
foto.ravna.no/
Forskning
Film
Foredrag
Utstilling
Bestilling
CV
Urfolk
Over tundra
Tilbud på klassikere om Russland

knapp.JPG (4232 bytes)
 

 

Reindriftsfolkenes nasjonale idretter

- Krevende idrettsgrener utviklet av det hårde livet på den arktiske tundraen.

Årlig blir det arrangert mesterskap i Nasjonale idretter for Russlands nordlige folkeslag. Med nasjonale idretter menes idretter som er særegne for de 27 små nasjonene som lever i den nordlige delen av det veldige russiske kontinent; fra samene i vest til tsjuktsjerne lengst øst.

Av Øyvind Ravna

Or0229_small.jpg (7600 bytes) Reinkappkjøring: To og to konkurrerte; hver med fem rein festet parallelt til sleden hvor venstre rein alltid er lededyret. Det er vanlig å kutte gevirene for å selge dem til legemiddelindustrien. På kjørerein kan en imidlertid ikke kutte begge hornene; da mister dyrene kraften

De fleste av de nasjonale idrettene har sitt utspring i de krevende arbeidsoppgavene som reindriftsfolkene må beherske for å overleve på den golde tundraen. Og i motsetning til andre tradisjoner som ble kastet på havet i det Sovjetiske Russland, så har reindriftsfolkets idretter ikke bare overlevd, men også blitt utviklet og stimulert av Sovjetstaten. Og også i det nye Russland har industri- og næringsliv, slik som gassindustrien på Jamal, valgt å støtte disse idrettsgrenene økonomisk. Kanskje som et symbol på deres velvilje overfor urfolket Uansett motiv, så gjør dette at disse idrettene i dag har fått en sentral plass i reindriftskulturen i Russland med en rekke mesterskap i den kalde årstiden.

or0251_small.jpg (5456 bytes) Buksierovka, snørekjøring etter rein.

Mest nærliggende av disse idrettsgrenene er reinkappkjøring, som kan foregå på flere måter. Den vanligste er fire- eller femspann foran slede, kalt uprazjka, hvor kjørereinene er festet parallelt, noe som gir den beste kraftutnyttingen, men samtidig krever sin mann for å styre de halvtamme dyrene.

Or0227_small.jpg (9722 bytes) Langrenn" på tradisjonelle ski, dvs. 12 - 15 cm brede jaktski

Blant folk som aldri har hatt et nært forhold til klokke, er det vanlig å konkurrere to mot to, hvor bestemann går videre, og en til slutt ender opp med to finalister. I de senere år er det imidlertid blitt mer og mer vanlig å også konkurrere mot klokka.

Reinkappkjøring kan også foregå som snørekjøring, kalt buksierovka. Da står deltagerne på ski etter dyrene, noe som ofte kan være en balansekunst. En tredje variant er kappkjøring med pulk, som er det tradisjonelle samiske transportmiddelet. Slik konkurranse er i dag bare vanlig hos samene på Kolahalvøya.

Or0220_small.jpg (16259 bytes) Lassokasting: Legg merke til det tvinnede skinnlassoen.

Av andre reindriftstilknyttede idretter er nok lassokasting den mest kjente. I Russland blir denne konkurransen ofte avviklet som en stafett, hvor forskjellige lag konkurrerer mot hverandre, og det gjelder å treffe et bestemt antall stokker fra 45 meters avstand. De som bommer må kaste på nytt, og det gjelder å komme gjennom "løypa" raskest.

Foruten lassokasting og reinkappkjøring, blir det konkurrert i "langrenn" på tradisjonelle ski, dvs. 12 - 15 cm brede jaktski, øksekasting, stokketrekking og hopp over slede. For sistnevnte skal rekorden være 197 sleder sammenhengende.

 

Or0232_small.jpg (20141 bytes) Bryting. I alle grenene er det påbudt å bruke tradisjonell bekledning.

En konkurrerer også i mere tradisjonelle grener som bryting, lengdehopp og tresteg med samlede bein. Men i motsetning til ordinære idrettsleker hvor deltagerne stiller i lette trikoter av kunststoff, som må deltagerne her stille i den samme tradisjonelle bekledningen som de nytter i sitt arbeide på tundraen. Det vil si skinndrakt med ytterklede av vadmel og fot- og leggbekledning av skinn.

Gratis nyhetsbrev

Din E-post adresse

Søkeskjema

.

Tips en bekjent om denne siden

  Ditt navn
  E-post adr. til mottaker

 

 

Back Hjem Tilbake Next Øyvind Ravna
Norway

 +47 97 18 67 06